Obchodní podmínky

Platební a další podmínky výuky

učebna

Učebna

Výuka standardně probíhá v mé učebně na adrese Košťálkova 1103/2, Praha 8. Nicméně konzultace může proběhnout i v nedaleké kavárně, restauraci či na jiném neutrálním místě na Praze 8, pokud to uznám za vhodné. Pokud by výuka probíhala u Vás, bude cena stanovena zcela individuálně.

Délka konzultace

Se studentem se předem domluvíme na datu, času a délce konzultace. Minimální délka výuky je 45 min. Pokud je na to časový prostor, výuka může probíhat i déle (např. 90 min.), a to vždy po 45 min. blocích s 15 minutovou přestávkou mezi jednotlivými bloky. Osvědčená doba jedné lekce je 45 min. u studentů ZŠ a SŠ, 90 min. u studentů VŠ. Konzultace o délce nad 90 min. příliš nedoporučuji a poskytuji je pouze po dohodě. Je lepší přijít např. 2× za týden, než mít jedno dlouhé doučování.

Mezi studenty dělám 15ti minutové přestávky. Přestávky jsou vyhrazeny pro přesuny studentů, placení, domlouvání termínů a krátký můj odpočinek. Pokud přijdete včas, tak se opravdu plně využije zaplacená doba čistě pro výuku. Můžete na mne zazvonit cca 5 minut před plánovaným začátkem výuky, já si pro Vás sejdu dolů ke zvonkům.

Na výuku doporučuji chodit pravidelně alespoň 1 × týdně, nicméně můžete chodit i jednorázově dle potřeby. Při pravidelné výuce máte termín předběžně rezervovaný, ale je zároveň pro vás víc zavazující. Pokud si nejste jisti, zda budete moci chodit opravdu pravidelně a spolehlivě, raději volte jednorázové domlouvání termínů dle potřeby. U pravidelné výuky očekávám opravdu pravidelnou docházku i svižnou domluvu termínů. U pravidelné výuky považuji za závazně rezervované oboustranně odsouhlasené a předem zaplacené termíny. Obvykle domlouváme a potvrzujeme s rodiči nejbližší čtyři termíny doučování, případně termíny na čtyři týdny předem, a ty se pak platí bezhotovostně najednou v sadě. Zbylé termíny pravidelné výuky předběžně studentovi držím, dokud tato dohoda oběma stranám vyhovuje. Předběžnou rezervaci ještě neuhrazených termínů lze zrušit kdykoli, a to jak ze strany studenta, tak z mé strany. Takže např. když se vyskytne problém a student mi na pravidelnou výuku příliš nechodí či je problém s odsouhlasováním či včasnou platbou termínů, tak pravidelný předběžně rezervovaný termín daného studenta obvykle uvolňuji a dávám k dispozici pro jiné studenty. Když se naopak student rozhodne s pravidelnou výukou skončit, také to není u předběžně rezervovaných termínů problém, jen mi to prosím sdělte včas. Pokud domluva termínů i platby probíhájí bezproblémů, tak obvykle bývá pravidelný termín stabilní po celý školní rok a obvykle ani neměním během školního roku danému studentovi ceny.

Způsob platby

Výuka se platí v hotovosti přímo na hodině nebo převodem na účet (např. u předplatného). V současné době mi převládá z více než 90 % bezhotovostní forma placení výuky přímo od rodičů v sadách po čtyřech lekcích. I předplatné můžete platit v hotovosti na hodině (např. na další hodinu či hodiny). Na výuku dávám doklad. Rodiče si tak mohou zkontrolovat, že syn či dcera byli opravdu na doučku. Podmínky rušení výuky jsou odlišné v případě předplacené výuky a v případě nepředplacené výuky (viz níže).

Předplacená výuka alespoň 24 h před lekcí – placená v hotovosti či na účet

Předplacená výuka je výrazně levnější. Předplatit si můžete jednu či více lekcí najdendou. Výuka se platí dopředu v hotovosti či na účet (sdělím při rezervaci lekce). Výuka by měla být zaplacena alespoň 24 h před plánovaným začátkem výuky (v případě úhrady na účet by měly být peníze již připsány na můj účet). Nejčastější předplatné je bezhotovostní, ale lze platit i přímo přímo na hodině další následující hodinu či hodiny.

V rámci předplatného jsou domluveny konkrétní termíny a časy, které jsou závazné a v případě nedodržení termínu ze strany studenta, termín bez náhrady propadá. Předplatné se chová jako kurz, i když je třeba předplacena jen jedna lekce. Nerozlišuji zde důvod absence, zda jde o nemoc či o jiný důvod. Pokud je předplatné jednorázově zaplaceno alespoň na čtyři termíny (v rámci jednoho dokladu), tak jeden termín ze čtyř (z termínů na jednom dokladu, tj. 25 % výuky) může student přesunout či zrušit ještě před začátkem výuky s tím, že se ideálně ihned domluvíme na náhradním termínu, který proběhne v nejbližší možné době (nejpozději do jednoho měsíce po řádném termínu). Případný cenový rozdíl se doplácí (např. za večerní výuku). Když nebudete moci přijít, dejte mi prosím vědět. Pokud by bylo rušeno více termínů, tak bez náhrady propadají. Přesun výuky na pozdější termín u předplatného nad uvedenou toleranci 1/2 neumožňuji – resp. považuji ho za zrušení domluveného termínu a objednání nového termínu. Omluvení absence u termínů, které propadají, nemá vliv, ale dejte mi prosím vědět co nejdříve, pokud nemůžete přijít. Po dohodě může na zaplacený termín místo Vás přijít i nějaký náhradník.

Jinak mi nevadí mi, když se domluvíme na přesunu na dřívější termín – nebudu ho považovat za zrušení výuky. Nezaručuji však, že společný dřívější termín najdeme. Pokud bych nemohla dodržet termín výuky já, výuka proběhne v nejbližším možném domluveném náhradním termínu, nebo mohu za zrušený termín peníze vrátit. Na předplatné dostanete doklad.

Nepředplacená výuka – výuka placená v hotovosti na hodině ihned po výuce

tabule

Tato forma je pro studenty dražší. Výuka se platí ihned na hodině. Při této formě výuky apeluji na dodržování domluvených termínů. Pokud má doučování fungovat, vzájemné dodržování termínů je nutností.

Přesun výuky na dřívější termín nepovažuji za zrušení výuky, takže přehlášením výuky na dřívější datum můžete s termíny dosti manipulovat. Dohodnutou lekci je možné zrušit ještě před začátkem výuky, a to prostřednictvím telefonního hovoru, SMS či včasného a z mé strany potvrzeného emailu. Pokud student na výuku nedorazí a neomluví se předem, bude tato lekce účtována na příští výuce jako uskutečněná. Dohodnutou lekci mohu zrušit já i student.

Pokud nebudete moci přijít, dávejte mi prosím vědět co nejdříve. Omlouvat docházku až v den výuky je hodně pozdní, já už termín nikým neobsadím. Při zrušení je vhodné domluvit náhradní termín. Dochází-li k rušení domluvených lekcí často (např. více jak z 1/3 domluvených hodin), bude spolupráce ukončena, případně bude požadováno předplatné. Žádnou striktní hranici nemám, tyto záležitosti řeším individuálně dohodou. Vážím si spolehlivých studentů a dávám jim přednost.