Doučování matematiky

Matematiku doučuji převážně v rozsahu učiva ZŠ a SOŠ.


Připravuji studenty na maturitu, přijímačky, zkoušky a průběžnou výuku ve škole.

Matematiku doučuji v rozsahu učiva ZŠ a SOŠ. Studenti si mohou kombinovat angličtinu a matematiku dle potřeby. Nejvíce se zaměřuji na matematiku ZŠ a SOŠ.

Připravuji studeny na přijímací zkoušky na SŠ, VŠ, maturitu, reparát či jiné zkoušky a písemky. Nejběžnější a nejefektivnější je pravidelné doučování v rozsahu alespoň 1× týdně.

Po dohodě mohou chodit na mé doučování též studenti gymnázií, lyceí, VOŠ a VŠ. U těchto studentů však doporučuji zaslání příkladů předem. Rozsah vysokoškolské matematiky odpovídá zhruba rozsahu probíraném na VŠE. Můžeme probrat též základy finanční matematiky SŠ a VŠ či statistiky SŠ a VOŠ.

Zde jsou mé materiály ke studiu matematiky, finanční matematiky a statistiky.

Pokud budete mít zájem, kontaktujte mne prosím, domluvíme se na podrobnostech.