Ceník

Ceník angličtiny a matematiky od 28. ledna 2020

První lekce o délce maximálně 45 minut je za cenu 480 Kč/45 min.

Uvedené ceny platí pro individuální výuku angličtiny a matematiky pro studenty ZŠ, SŠ a veřejnost. Ceny se liší podle času a dne objednané výuky. Pokud výuka časově zasahuje do různých časových pásem, tak je cena úměrně rozpočítána.

V současné době nabízím pouze výuku předplacenou předem. Předplatit si lze jednu či více lekcí. Výuka se platí převodem na účet. Blíže je vše popsáno na stánce věnované podmíkám výuky. Cena může být stanovena individuálně podle náročnosti výuky, spolehlivosti studenta a mých časových dispozic. Cena je přímo úměrná době výuky. Uvedené ceny jsou stanoveny pro výuku, která se uskutečňuje u mne na adrese Košťálkova 1103/2, Praha 8 Kobylisy.

Předplacená výuka alespoň 24 h před lekcí bezhotovostně na účet

Termín je třeba rezervovat alespoň s týdenním předstihem.

Počet lekcí
×
„I. cenové pásmo“
PO, ÚT a ČT
14.00–17.00 h
×
„II. cenové pásmo“
jiné dny či časy
než zde uvedené
(dle vzájemné dohody)

předplatné první lekce nebo série alespoň čtyř lekcí placených naráz, pokud je platba připsána včas na můj účet nejméně 24 h před první lekcí v sérii

min. 45 min. blok:
480,- Kč/45 min.
(640,- Kč/60 min.)

min. 45 min. blok:
720,- Kč/45 min.
(960,- Kč/60 min.)

předplatné jedné až tří lekcí placených naráz, pokud je platba připsána včas na můj účet nejméně 24 h před první lekcí v sérii

min. 45 min. blok:
540,- Kč/45 min.
(720,- Kč/60 min.)

min. 45 min. blok:
780,- Kč/45 min.
(1040,- Kč/60 min.)

Podmínky výuky: Po dohodě je možný přesun domluveného termínu na dřívější termín či domluvení přesunu maximálně poloviny termínů z jednoho dokladu na pozdější datum. V případě neúčasti vyššího rozsahu termín již bez náhrady propadá. Náhradník po dohodě možný.
Termín v případě neúčasti studenta na výuce může i propadnout (viz podmínky výuky)!

Konzultace probíhají zhruba v časech viz rozvrh.