Ceník doučování

První lekce o délce maximálně 45 minut je za cenu 450 Kč/45 min. Pak za tuto cenu máte předplacenou sadu alespoň čtyř lekcí.


Výuka probíhá v odpoledních hodinách v pondělí a ve středu v liché týdny a v úterý a ve čtvrtek v sudé týdny.

Ceník angličtiny a matematiky od 23. září 2020

Uvedené ceny platí pro individuální výuku angličtiny a matematiky pro studenty ZŠ, SŠ a veřejnost. Ceny se liší podle času a dne objednané výuky. Pokud výuka časově zasahuje do různých časových pásem, tak je cena úměrně rozpočítána.

V současné době nabízím pouze výuku předplacenou předem. Předplatit si lze jednu či více lekcí. Výuka se platí převodem na účet. Blíže je vše popsáno na stánce věnované podmíkám výuky. Cena může být stanovena individuálně podle náročnosti výuky, spolehlivosti studenta a mých časových dispozic. Cena je přímo úměrná době výuky. Uvedené ceny jsou stanoveny pro výuku, která se uskutečňuje u mne na adrese Košťálkova 1103/2, Praha 8 Kobylisy a je předem uhrazena.

Předplacená výuka alespoň 24 h před lekcí bezhotovostně na účet

Počet lekcí
×
 „I. cenové pásmo“
14:00–17:00 h
PO a ST v liché týdny,
ÚT a ČT v sudé týdny
×
 „II. cenové pásmo“
jiné dny či časy
než zde uvedené
(dle vzájemné dohody)

předplatné první lekce nebo série alespoň čtyř lekcí placených naráz, pokud je platba připsána včas na můj účet nejméně 24 h před první lekcí v sérii

min. 45 min. blok:
450,– Kč/45 min.
( 600,– Kč/60 min.)

min. 45 min. blok:
600,– Kč/45 min.
( 800,– Kč/60 min.)

předplatné jedné až tří lekcí placených naráz, pokud je platba připsána včas na můj účet nejméně 24 h před první lekcí v sérii

min. 45 min. blok:
600,– Kč/45 min.
( 800,– Kč/60 min.)

min. 45 min. blok:
900,– Kč/45 min.
( 1200,– Kč/60 min.)

Podmínky výuky: Termín je vhodné rezervovat alespoň s týdenním předstihem. Aby byla rezervace platná, peníze by měly být nejpozději 24 h před výukou již převedeny na mém účtě. Po dohodě je možný přesun domluveného termínu na dřívější termín či domluvení přesunu maximálně poloviny termínů z jedné faktury na pozdější datum. V případě neúčasti vyššího rozsahu termín již bez náhrady propadá. Náhradník je po dohodě možný. Pročtěte si prosím pečlivě podmínky výuky! Základní info bude též uvedeno na faktuře.

Konzultace probíhají v časech dle rozvrhu.