Ceník

Ceník angličtiny a matematiky od 1. prosince 2019

První lekce o délce maximálně 45 minut je za cenu pro předplatné.

Uvedené ceny platí pro individuální výuku angličtiny a matematiky pro studenty ZŠ, SŠ a veřejnost. Ceny se liší pro předplacenou výuku a nepředplacenou výuku a dále podle času a dne objednané výuky. Pokud výuka časově zasahuje do různých časových pásem, tak je cena úměrně rozpočítána.

V současné době nabízím dvě formy výuky. Buď je výuka předplacená předem, nebo není předplacená předem. Předplacenou výuku nabízím levněji. Předplatit si lze jednu či více lekcí. Výuka se platí v hotovosti přímo na hodině nebo převodem na účet. Blíže je vše popsáno na stánce věnované podmíkám výuky. Cena může být stanovena individuálně podle náročnosti výuky, spolehlivosti studenta a mých časových dispozic. Cena je přímo úměrná době výuky. Uvedené ceny jsou stanoveny pro výuku, která se uskutečňuje u mne na adrese Košťálkova 1103/2, Praha 8 Kobylisy.

Předplacená výuka alespoň 24 h před lekcí (na účet či v hotovosti)

V případě úhrady na účet je nutné termín rezervovat alespoň s týdenním předstihem.

Počet lekcí
×
„I. cenové pásmo“
PO, ÚT a ČT
14.00–17.00 h
×
„II. cenové pásmo“
jiné dny či časy
než zde uvedené
(dle vzájemné dohody)

předplatné první lekce nebo série alespoň čtyř lekcí placených naráz, pokud je platba připsána včas na můj účet nejméně 24 h před první lekcí v sérii

min. 45 min. blok:
600,- Kč/45 min.
(800,- Kč/60 min.)

min. 45 min. blok:
900,- Kč/45 min.
(1200,- Kč/60 min.)

předplatné jedné až tří lekcí placených naráz, pokud je platba připsána včas na můj účet nejméně 24 h před první lekcí v sérii

min. 45 min. blok:
750,- Kč/45 min.
(1000,- Kč/60 min.)

min. 45 min. blok:
1050,- Kč/45 min.
(1400,- Kč/60 min.)

Podmínky výuky: Po dohodě je možný přesun domluveného termínu na dřívější termín či domluvení přesunu maximálně poloviny termínů z jednoho dokladu na pozdější datum. V případě neúčasti vyššího rozsahu termín již bez náhrady propadá. Náhradník po dohodě možný.
Nebo-li u levnější předplacené formy výuky termín v případě neúčasti studenta na výuce může i propadnout (viz podmínky výuky)! Právě proto je výuka levnější – já mám peníze jisté a riziko zrušení hodiny z Vaší strany je částečně přeneseno na Vás.

Výuka placená v hotovosti až na hodině (nepředplacená forma)

×
„I. cenové pásmo“
PO, ÚT a ČT
14.00–17.00 h
×
„II. cenové pásmo“
jiné dny či časy
než zde uvedené
(dle vzájemné dohody)

min. 45 min. blok:
900,- Kč/45 min.
(1200,- Kč/60 min.)

min. 45 min. blok:
1200,- Kč/45 min.
(1600,- Kč/60 min.)

Podmínky výuky: U dražší nepředplacené formy výuky lze s termíny výuky do určité míry o něco více hýbat (viz podmínky výuky). Právě proto je výuka dražší – já nemám peníze jisté a riziko zrušení hodiny z Vaší strany je tím pádem zcela přeneseno na mne.

Konzultace probíhají zhruba v časech viz rozvrh. Výuka o víkendu je možná po dohodě, a to spíše jednorázově.