Ceník

Ceník angličtiny a matematiky od 1. září 2018

První lekce o délce maximálně 45 minut je za cenu pro předplatné.

Uvedené ceny platí pro individuální výuku angličtiny a matematiky pro studenty ZŠ, SŠ a veřejnost. Ceny se liší pro předplacenou výuku a nepředplacenou výuku a dále podle času a dne objednané výuky. Pokud výuka časově zasahuje do různých časových pásem, tak je cena úměrně rozpočítána.

V současné době nabízím dvě formy výuky. Buď je výuka předplacená předem, nebo není předplacená předem. Předplacenou výuku nabízím levněji. Předplatit si lze jednu či více lekcí. Výuka se platí v hotovosti přímo na hodině nebo převodem na účet. Blíže je vše popsáno na stánce věnované podmíkám výuky. Cena může být stanovena individuálně podle náročnosti výuky, spolehlivosti studenta a mých časových dispozic. Cena je přímo úměrná době výuky. Uvedené ceny jsou stanoveny pro výuku, která se uskutečňuje u mne na adrese Košťálkova 1103/2, Praha 8 Kobylisy.

Předplacená výuka alespoň 24 h před lekcí (v hotovosti či na účet)

V případě úhrady na účet je nutné termín rezervovat alespoň s týdenním předstihem.

×
„I. cenové pásmo“
PO, ÚT a ČT 14.00–15.00 h
×
„II. cenové pásmo“
PO, ÚT a ČT 15.00–17.00 h
×
„III. cenové pásmo“
PO, ÚT a ČT 17.00–18.00 h
×
„IV. cenové pásmo“
jiné dny či časy
než zde uvedené
(dle vzájemné dohody)

min. 45 min. blok:
360,- Kč/45 min.
(480,- Kč/60 min.)

min. 45 min. blok:
480,- Kč/45 min.
(640,- Kč/60 min.)

min. 45 min. blok:
600,- Kč/45 min.
(800,- Kč/60 min.)

min. 45 min. blok:
720,- Kč/45 min.
(960,- Kč/60 min.)

Podmínky výuky: Po dohodě je možný přesun domluveného termínu na dřívější termín či domluvení přesunu maximálně jednoho termínu ze čtyř (z jednoho dokladu) na pozdější datum. V případě neúčasti vyššího rozsahu termín již bez náhrady propadá. Náhradník po dohodě možný.
Nebo-li u levnější předplacené formy výuky termín v případě neúčasti studenta na výuce obvykle propadá (viz podmínky výuky)! Právě proto je výuka levnější – já mám peníze jisté a riziko zrušení hodiny z Vaší strany je částečně či zcela přeneseno na Vás.

Výuka placená v hotovosti až na hodině (nepředplacená forma)

×
„I. cenové pásmo“
PO, ÚT a ČT 14.00–15.00 h
×
„II. cenové pásmo“
PO, ÚT a ČT 15.00–17.00 h
×
„III. cenové pásmo“
PO, ÚT a ČT 17.00–18.00 h
×
„IV. cenové pásmo“
jiné dny či časy
než zde uvedené
(dle vzájemné dohody)

min. 45 min. blok:
480,- Kč/45 min.
(640,- Kč/60 min.)

min. 45 min. blok:
600,- Kč/45 min.
(800,- Kč/60 min.)

min. 45 min. blok:
720,- Kč/45 min.
(960,- Kč/60 min.)

min. 45 min. blok:
840,- Kč/45 min.
(1120,- Kč/60 min.)

Podmínky výuky: U dražší nepředplacené formy výuky lze s termíny výuky do určité míry o něco více hýbat (viz podmínky výuky). Právě proto je výuka dražší – já nemám peníze jisté a riziko zrušení hodiny z Vaší strany je tím pádem částečně či zcela přeneseno na mne.

Konzultace probíhají zhruba v časech viz rozvrh. Výuka o víkendu je možná po dohodě, a to spíše jednorázově.